Szukaj

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki

wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do

realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy

mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia

swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy,

której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane

osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był

coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się

bezpiecznie i cieszyć zakupami w bagicommunity.eu.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych BagiCommunity.eu (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za

zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

B.CLOTHING Elżbieta Szachnowska

ul. Zakładowa 8

05-500 Zamienie

NIP: 113-107-36-78, REGON: 382383404

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych

osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,

poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a

bagicommunity.eu jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy

czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz

wyrazić oddzielną zgodę.

3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w

zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

4. System IT bagicommunity.eu oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie

standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony

danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w

bagicommunity.eu, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na

ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i

pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty

za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego

zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili

może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z bagicommunity.eu.

W trakcie rejestracji prosimy o:

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i

zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny

nam później do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z

bagicommunity.eu;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany

przez przewoźników)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji

zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane

są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu

sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny

do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany

przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż

wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny

do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod

dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu

sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy

dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne

do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez bagicommunity.eu i

następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są

firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie

zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki

przekazywane są :

a. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-

13)

b. Siódemka SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000384905, NIP: 525-250-77-06 )

c. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP:

679-289-50-61)

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument

sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

a. Power Blue Media SA z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000281947, NIP: 898-16-

47-572) operatora serwisu ifirma.pl

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,

wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane

wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez

bagicommunity.eu.

Bagicommunity.eu współpracuje z następującymi operatorami płatności:

1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495) operatora

serwisu payu.pl

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego

po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami

regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie

rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który

przesyłane będę informacje handlowe z bagicommunity.eu, z których w każdej chwili możesz

zrezygnować logując się na swoje konto w bagicommunity.eu lub klikając link anulujący

subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

1. Vercom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000535618, NIP: 7811765125)

operatora serwisu EmailLabs

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu

realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach

odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub

zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i

nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po

wejściu na bagicommunity.eu

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta bagicommunity.eu.

W ramach bagicommunity.eu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia

strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki

cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach

plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach bagicommunity.eu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach

bagicommunity.eu; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług

wymagających uwierzytelniania;

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach bagicommunity.eu;

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania

ze stron internetowych bagicommunity.eu;

4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta

ustawień i personalizację interfejsu bagicommunity.eu;

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych

bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może

zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.

Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety

w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z bagicommunity.eu nie możemy

zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu

odwiedzin w bagcommunity.eu chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację

o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. bagicommunity.eu (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta bagicommunity.eu automatycznie gromadzi w logach

dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z bagicommunity.eu. Dane te

gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu

operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP,

dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na bagicommunity.eu i są wykorzystywane

jedynie w procesie optymalizacji bagicommunity.eu w celu zapewnienia jak największej wygody

korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie

materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

bagicommunity.eu korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:

0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą w

Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu

do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. BagiCommunity.eu (cookies)

BagiCommunity.eu wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych

na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia bagicommunity.eu rozpoznania Ciebie i dostosowania

bagicommunity.eu do Twoich potrzeb.

bagicommunity.eu wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie

jest kasowane);

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po

czym cookie jest kasowane);

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania bagicommunity.eu (sesja trwa 30 dni od

ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania bagicommunity.eu; (sesja

trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

5. personalizowania wyglądu bagicommunity.eu przez wyświetlanie produktów, które

algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś,

włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię

– słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi

osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na

Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez bagicommunity.eu źródeł ruchu

i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików

cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług

związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to

uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie

informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie

materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na

Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez bagicommunity.eu oceny poprawności i

skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików

cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług

związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to

uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie

informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie

materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Bagicommunity.eu korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i

znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane

niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej bagicommunity.eu lub zawierające inne

niż wymienione w polityce prywatności dane.

Bagicommunity.eu bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada

jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych

partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich

cookies.

Bagicommunity.eu wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów BagiCommunity.eu

BagiCommunity.eu bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie

weryfikuje zamieszczanie w BagiCommunity.eu linki do innych stron internetowych.

BagiCommunity.eu nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną

przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację

każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz

powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych

Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, BagiCommunity.eu dane

takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na

podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w

związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych

Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje

reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy

logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami

stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie

poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu

realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności BagiCommunity.eu

BagiCommunity.eu zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać

tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania

BagiCommunity.eu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego

prawem.

O takiej zmianie BagiCommunity.eu powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji

e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem

http://BagiCommunity.eu/strona/polityka-prywatnosci.

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3. dostępu do danych osobowych;

4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

5. przenoszenia danych osobowych;

6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i

informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

BagiCommunity.eu kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych

sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności

B.Clothing.PL@gmail.com.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie

chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail B.Clothing.PL@gmail.com.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

B.CLOTHING Elżbieta Szachnowska

(adres korspondencyjny)

ul. Podleśna 12c

05-092 Łomianki

NIP: 113-107-36-78, REGON: 382383404

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów